Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Kyseliny - test

1. Oxidační číslo vodíku v kyselinách je vždy:

I
0
-I
-II

2. Oxidační číslo kyslíku v kyselinách je vždy:

I
0
-I
-II

3. H2SO3 je kyselina:

sulfanová (sirovodíková)
siřičitá
sírová
uhličitá

4. H2SO4 je kyselina:

sulfanová (sirovodíková)
siřičitá
sírová
uhličitá

5. Kyselina sulfanová (sirovodíková) má vzorec:

H2SO3
H2SO4
H2S2O5
H2S

6. Kyselina trihydrogenfosforečná má vzorec:

HPO3
H2PO7
H3PO4
H3PO5

7. Jaké oxidační číslo má dusík v HNO2:

II
III
IV
V

8. Jaké oxidační číslo má dusík v HNO3:

II
III
IV
V

9. Ca2+ je:

vápenný kation
vápenitý anion
vápenatý anion
vápenatý kation

10. Cu+ je:

měďný kation
měďnatý kation
měďný anion
měďnatý anion