Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Přehled názvosloví hydroxidů

oxidační čísloobecný vzorecpoměr prvkůkoncovkapříkladnázev
IMIOH-I1:1-nýNaOHhydroxid sodný
IIMII(OH)2-I1:2-natýCa(OH)2hydroxid vápenatý
IIIMIII(OH)3-I1:3-itýAl(OH)3hydroxid hlinitý


Pokračovat