Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Jak vytvořím ze vzorce hydroxidu jeho název?

Jak se jmenuje sloučenina, která má vzorec Al(OH)3?

vyznač hydroxidové skupiny:
  • celá hydroxidová skupina má oxidační číslo -I
  • oxidační číslo hliníku musíme vypočítat, označíme si ho jako x
Alx(OH)3-I
vypočítáme oxidační číslo hliníku (součet všech oxidačních čísel v molekule musí být roven 0):
x + 3 · (-I) = 0
x - 3 = 0
x = 3
AlIII(OH)3-I
urči koncovku oxidačního čísla III-itý
vytvoř název hydroxiduhydroxid hlinitý


Pokračovat