Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Jak vytvořím z názvu hydroxidu vzorec?

Jaký vzorec má hydroxid vápenatý?

napiš značku kovu a skupinu (OH)Ca (OH)
vyznač oxidační čísla atomů:
  • vodík má vždy +I, kyslík má vždy -II, celá skupina OH má tedy výsledné oxidační číslo -I
  • oxidační číslo vápníku určíme z koncovky (vápe-natý odpovídá ox. číslu II)
  • počet hydroxidových skupin si označíme x
CaII(OH)x-I
součet všech oxidačních čísel molekule musí být 0
1 · II + x · (-I) = 0
2 - x = 0
x = 2
Ca(OH)2
Pokračovat