Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Chemické sloučeniny

Chemické sloučeniny se skládají z atomů dvou nebo více prvků.

V kapitole o atomech jsme se dozvěděli, že existuje asi 105 prvků. Vzájemným slučováním atomů těchto prvků mohou ale vznikat miliony sloučenin.

Název sloučeninyObsažené prvkyJak jsou atomy uspořádány?Chemický vzorec
Vodavodík a kyslíkH2O
Oxid uhličitýuhlík a kyslíkCO2
Ethanoluhlík, vodík a kyslíkC2H5OH

Zkrácenému zápisu chemických sloučenin říkáme chemický vzorec. Skládá se ze značek prvků, které sloučenina obsahuje. Počet jednotlivých atomů vyjadřujeme indexem umístěným v prvku vpravo dole.

Jaký chemický vzorec budou mít následující molekuly?

Řešení
Název sloučeninyObsažené prvkyJak jsou atomy uspořádány?Vzorec
Amoniakdusík a vodíkNH3 (čti: en-há-tři)
Cyklohexanuhlík a vodíkC6H12
(čti: cé-šest-há-dvanáct)

Chemická sloučeninajiné vlastnosti než prvky, které ji tvoří.

Například: Chlorid sodný (kuchyňká sůl) je tvořen dvěma prvky - sodíkem a chlorem.

Pokračovat