Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Jak vytvořím ze vzorce kyseliny její název?

Jak se jmenuje kyselina, která má vzorec H2SO4?

vyznač oxidační čísla atomů:
  • vodík má vždy +I
  • kyslík má vždy -II
  • oxidační číslo síry si označíme jako x
H2I Sx O4-II
vypočítej oxidační číslo síry (součet všech oxidačních čísel v molekule musí být roven 0):
2 · I + 1 · x + 4 · (-II) = 0
2 + x -8 = 0
x = 6
H2ISVIO4-II
urči koncovku oxidačního čísla VI-ová
vytvoř název kyselinykyselina sírová


Pokračovat