Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Přehled názvosloví oxidů

oxidační čísloobecný vzorecpoměr prvkůkoncovkapříkladnázev
IM2IO-II2:1-nýN2Ooxid dusný
IIMIIO-II1:1-natýNOoxid dusnatý
IIIM2IIIO3-II2:3-itýN2O3oxid dusitý
IVMIVO2-II1:2-ičitýNO2oxid dusičitý
VM2VO5-II2:5-ečný, -ičnýN2O5oxid dusičný
VIMVIO3-II1:3-ovýSO3oxid sírový
VIIM2VIIO7-II2:7-istýMn2O7oxid manganistý
VIIIMVIIIO4-II1:4-ičelýOsO4oxid osmičelý


Pokračovat