Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Jak vytvořím ze vzorce oxidu jeho název?

Jak se jmenuje oxid, který má vzorec CaO?

vyznač oxidační čísla atomů:
  • kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II
  • oxidační číslo vápníku si označíme jako x
CaxO-II
vypočítej oxidační číslo vápníku (součet všech oxidačních čísel v molekule musí být roven O):
1 · x + 1 · (-II) = 0
x - 2 = 0
x = 2
CaIIO-II
urči koncovku oxidačního čísla II-natý
vytvoř název oxiduoxid vápenatý


Pokračovat