Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Jak vytvořím z názvu oxidu vzorec?

Jaký vzorec má oxid uhličitý?

napiš značky prvků tvořících oxid uhličitý v obráceném pořadí, tedy uhlík a kyslík C O
vyznač oxidační čísla atomů:
  • kyslík má vždy -II
  • oxidační číslo uhlíku urči z koncovky oxidu (uhl-ičitý odpovídá ox. číslu IV)
CIVO-II
vypočítej počet kyslíků (počet kyslíku označíme x), součet kladných a záporných oxidačních čísel musí být 0:
1 · IV + x · (-II) = 0
4 - 2 x = 0
x = 2
CIVOx-II
překontroluj, zda je součet ox. čísel všech atomů v molekule roven 0 CIVO2-II


Pokračovat