Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Přehled názvosloví halogenidů

oxidační čísloobecný vzorecpoměr prvkůkoncovkapříkladnázev
IMIX-I1:1-nýNaClchlorid sodný
IIMIIX2-I1:2-natýCaCl2chlorid vápenatý
IIIMIIIX3-I1:3-itýAlCl3chlorid hlinitý
IVMIVX4-I1:4-ičitýCCl4chlorid uhličitý
VMVX5-I1:5-ečný, -ičnýPBr5bromid fosforečný
VIMVIX6-I1:6-ovýSF6fluorid sírový
VIIMVIIX7-I1:7-istýIF7fluorid jodistý
VIIIMVIIIX8-I1:8-ičelýOsF8fluorid osmičelý


Pokračovat