Obsah Molekuly Chemická vazba Hmotnost molekul Názvosloví halogenidů Názvosloví oxidů Názvosloví kyselin Názvosloví hydroxidů Názvosloví solí

Jak vytvořím ze vzorce halogenidu jeho název?

Jak se jmenuje halogenid, který má vzorec CuCl2?

vyznač oxidační čísla atomů:
  • chlor má v halogenidech vždy oxidační číslo -I
  • oxidační číslo mědi si označíme jako x
CuxCl2-I
vypočítej oxidační číslo mědi (součet všech oxidačních čísel v molekule musí být roven O):
1 · x + 2 · (-I) = 0
x - 2 = 0
x = 2
CuIICl2-I
urči koncovku oxidačního čísla II-natý
vytvoř název halogeniduchlorid měďnatý


Pokračovat