Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Laboratorní protokol

Při provádění jakýchkoliv pokusů nebo pozorování je nutné vést laboratorní protokol. Opravdu je potřeba si všechno zapisovat. Nespoléhej se na to, že si budeš delší dobu pokus pamatovat.
Do protokolu musíme zaznamenat:

Podobné protokoly si zapisují také policisté, když vyšetřují dopravní nehodu nebo zločin.


Laboratorní cvičení č.

Datum: kdy jsi prováděl cvičení (ne kdy píšeš protokol)

Téma: tématický celek, kterého se cvičení týká

Úkol č.1: název prvního úkolu

Pomůcky: vyjmenuj všechny pomůcky, které jsi k pokusu používal

Chemikálie: vyjmenuj všechny chemické látky, které jsi k pokusu potřeboval

Pracovní postup: napiš stručný popis toho, jak jsi při pokusu postupoval (postup piš tak, aby podle tvého popisu mohl kdokoliv pokus přesně zopakovat)

Nákres aparatury: pokud se při pokusu používala aparatura, je dobré ji schematicky zakreslit a popsat (kreslíme tužkou, popisujeme zásadně perem)

Pozorování: zapiš, jaké jevy jsi pozoroval při pokusu nebo zaznamenej výsledky měření

Chemické rovnice: chemické změny probíhající během pokusu je třeba zapsat chemickou rovnicí

Závěr: do závěru napiš, co jsi pokusem zjistil


Úkol č.2: název druhého úkolu

atd.

Pokračovat