Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Zásady bezpečné práce v chemické laboratoři

Pokračovat