Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Jak se dělá vědecký experiment

Každý vědecký experiment (čili pokus) začíná myšlenkou. Této myšlence říkáme hypotéza. Takovou hypotézou může být např. věta: "Chleba padá vždycky na zem namazanou stranou." Jeden vědec prohlásí, že je to pravda, druhý naopak tvrdí, že to naprostý nesmysl. Aby se dohodli, kdo má pravdu (aniž by si nafackovali), rozhodnou se provést experiment.

Jak se dělá experiment (čili pokus)?

Pokračovat