Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Chemické obory


Obecná chemiezabývá se zákonitostmi stavby látek a chemických dějů
Anorganická chemiezkoumá vlastnosti všech prvků a sloučenin s výjimkou většiny sloučenin uhlíku
Organická chemieje chemie sloučenin uhlíku a některých sloučenin křemíku
Analytická chemiezjišťuje kvalitativní a kvantitativní složení látek chemickými a fyzikálně-chemickými metodami
Fyzikální chemiese zabývá hlavně strukturou látek, změnami energie provázejícími chemické reakce a zákonitostmi, jimiž se řídí průběh reakce,k řešení chemických problémů využívá fyzikálních metod
Chemická technologiezabývá se praktickým využitím chemických reakcí při výrobě chemických látek
Biochemiezkoumá chemické reakce probíhající v živých organismech
Pokračovat