Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Změny látek - test


Která z následujících změn je změna fyzikální a která chemická?

1. hoření uhlí chemická fyzikální
2. mrznutí vody chemická fyzikální
3. rozpouštění cukru v čaji chemická fyzikální
4. rezavění železa chemická fyzikální
5. sublimace ledu v zimě chemická fyzikální
6. pečení chleba chemická fyzikální