Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Chemické změny látek

Při chemické změně vznikají z původních chemických látek (reaktantů) jiné chemické látky (produkty). Dochází ke změně struktury látek. Nově vzniklé látky mají také jiné vlastnosti.

Kousek hořčíkové pásky chytíme do kleští a zapálíme nad kahanem.

Hořčík shoří oslnivým plamenem na bílou látku, oxid hořečnatý.

Chemické změny se popisují pomocí chemických rovnic.

reaktanty (výchozí látky) produkty (nově vzniklé látky)
hořčík + kyslík oxid hořečnatý

Poznámka: Pokud nějaká látka hoří, reaguje se vzdušným kyslíkem.

Pokračovat