Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Fyzikální změny látek

Při fyzikálních změnách se nemění chemická podstata látek.

Mezi fyzikální změny patří např. změna skupenství, tvaru, hustoty.

voda

Když mrzne, voda se změní v led. Jde o změnu fyzikální nebo chemickou?

Voda je chemická sloučenina se vzorcem H2O. Když voda zmrzne, vznikne z ní led, ale chemicky je to stále voda. Led se může opět přeměnit na kapalinu (když roztaje).


Pokračovat