Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Nebezpečné vlastnosti látek

Chemické látky mohou mít nebezpečné vlastnosti, proto je třeba s nimi manipulovat opatrně. Každá látka, která má nějakou nebezpečnou vlastnost, musí mít na obale výstražný symbol. Význam těchto symbolů a přehled nebezpečných vlastností najdeš na další stránce.

symbol pro látky výbušné symbol pro látky oxidující symbol pro látky extrémně hořlavé a vysoce hořlavé symbol pro látky vysoce toxické a toxické symbol pro látky zdraví škodlivé symbol pro látky žíravé symbol pro látky dráždivé symbol pro látky nebezpečné pro životní prostředí

Kromě výstražných symbolů bývají na obalech i tzv. R-věty a S-věty.

R-věty nás informují o riziku, které může nastat, pokud nebudeme s látkou bezpečně zacházet.

S-věty nám říkají, jak máme s látkou zacházet a jak ji máme uchovávat, abychom předešli nebezpečí poškození zdraví, majetku nebo životního prostředí.

hydroxid sodný     hydroxid sodný

V drogerii je k dostání hydroxid sodný. Používá se k čištění výlevek, na které už nestačí gumový zvon. Na obale výrobku najdeš tato označení:

symbol pro látky žíravé

Každá věta má svoje číslo. Seznamy R-vět i S-vět najdeš na následujících stránkách.

Kromě jednoduchých vět se používají také kombinace vět. Mezi čísla vět se píše lomítko.
Věta S1/2 (čti es jedna lomeno dva) Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí vznikla kombinací dvou vět:
S1 Uchovávejte pod uzamčením
S2 Uchovávejte z dosahu dětí

Pokračovat