Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Rozlišujeme látky podle jejich vlastností

Většina látek si je na první pohled velmi podobná. Podařilo se ti někdy osolit kávu nebo jsi si spletl(a) vodu a líh? Cukr a sůl vypadají na první pohled stejně, ale mají různé vlastnosti (cukr je sladký, sůl je slaná).

Do třech zkumavek dej jednu lžičku cukru, soli a naftalenu (do každé zkumavky jinou látku!).

1. porovnej vzhled látky (barvu, skupenství, vůni)
2. ověř rozpustnost látky ve vodě
3. ověř rozpustnost látky v ethanolu
4. pozoruj, jak se látka mění při zahřívání
5. výsledky pozorování zapiš do tabulky

látkavlastnosti
barvazápachskupenstvírozpustnostzahřívání
ve voděv lihu
sůl      
naftalen      
cukr      
Řešení
látkavlastnosti
barvazápachskupenstvírozpustnostzahřívání
ve voděv lihu
sůlbílánepevnéanonebeze změny
naftalenbíláanopevnéneanomění se v plyn
cukrbílánepevnéanonetaje a černá

Látky rozlišujeme na základě porovnávání jejich vlastností.

Pokračovat