Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Chemie jako věda

S chemií se setkáváme v běžném životě na každém kroku. Všechny potraviny, léky, prostředky osobní hygieny (šampony, zubní pasty), to všechno jsou chemické látky. Chemie se zabývá také tím, jak vyrobit automobil, jak likvidovat odpady, výrobou průmyslových hnojiv a spoustou dalších potřebných věcí.

Chemie je přírodní věda, která se zabývá složením a vnitřní stavbou látek, zkoumá jejich vlastnosti a změny.

Pozorovat chemické děje v přírodě je velmi obtížné. Některé děje probíhají pod zemí, jiné potřebují pro svůj průběh teplotu třeba 1000 °C. Proto chemické látky zkoumáme zejména pozorováním a prováděním pokusů. V laboratoři můžeme upravit podmínky pro reakce a pozorovat děje, které bychom v přírodě nikdy nespatřili.

chemická laboratoř
Pokračovat