Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Vodivost látek

Vodivost látek

Sestav elektrický obvod z baterie, vodičů, žárovky a dvou elektrod (krokosvorky, tuhy nebo hřebíky). Elektrody přilož postupně k pevné kuchyňské soli, vodě v kádince (skleničce), roztoku soli v kádince (skleničce), ke kovu (dvacetikoruně) a k tuze (z verzatilky).

Žárovka nesvítí v případě: vody, pevné kuchyňské soli.
Žárovka svítí v případě: roztoku soli, dvacetikoruny, tuhy.

Destilovaná voda ani pevná sůl nevede elektrický proud. Látky, které nevedou elektrický proud se nazývají izolanty.

Izolanty jsou látky, které nevedou elektrický proud.

Když rozpustíme sůl ve vodě, vzniká roztok. Roztok soli vede el. proud. Dvacetikoruna je vyrobena z kovu. Kovy také vedou el. proud. Dalším dobrým vodičem je tuha. Látky, které vedou el. proud se nazývají vodiče.

Vodiče jsou látky, které vedou el. proud.

Pokračovat