Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Hustota látek

Hustota látky ρ (čti ró) je dána podílem hmotnosti m a objemu V tělesa z určité látky.

hustota =hmotnost
objem

ρ =m
V

Základní jednotkou hmotnosti je kilogram (kg), základní jednotkou objemu je metr krychlový (m3). Když dosadíš obě jednotky do vzorce, získáš jednotku hustoty.

ρ =m = kg
= kg · m-3
Vm3

Jednotkou hustoty je tedy kilogram na metr krychlový. Často se však používá jednotka gram na centimetr krychlový.

ρ =m = g
= g · cm-3
Vcm3

Hustoty látek najdeš v tabulkách.

Pokračovat