Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Rozpustnost látek

Látky můžeme zkusit rozpouštět v různých rozpouštědlech. Mezi nejčastější rozpouštědla patří:

Rozpuštěním látky v rozpouštědle vzniká roztok. Pokud látku rozpouštíme ve vodě, vzniká vodný roztok. Pokud látku rozpouštíme v alkoholu, vzniká alkoholový roztok.

Připravíme si 4 zkumavky. Do dvou zkumavek nalijeme destilovanou vodu a do dalších dvou benzín. Do první a třetí zkumavky vhodíme krystalky kuchyňské soli. Do druhé a čtvrté zkumavky vhodíme naftalen.

Sůl se rozpouští ve vodě, ale ne v benzínu. Naopak naftalen se rozpouští v benzínu ale ne ve vodě.

Pokračovat