Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Skupenství látek - test

Při řešení testu využij tabulku. V tabulce jsou přesné hodnoty teplot tání a varu. V testu jsou použity zaokrouhlené hodnoty.

PrvekTeplota tání (ºC)Teplota varu (ºC)
Dusík-209,86-195,802
Fosfor44,1280,5
Rtu-38,862356,66
Síra119,3 (S8)444,674

1. Jaká je teplota varu dusíku?
210 ºC -210 ºC -196 ºC 196 ºC
2. Jaká je teplota tání dusíku?
210 ºC -210 ºC -196 ºC 196 ºC
3. V jakém skupenství se vyskytuje dusík za laboratorní teploty (20 ºC)?
pevné kapalné plynné plazma
4. Při jaké teplotě se změní fosfor na kapalinu?
44 ºC 281 ºC -44 ºC -281 ºC
5. Jaké skupenství má rtu za laboratorní teploty (20 ºC)?
pevné kapalné plynné plazma
6. Jaká je teplota tání síry?
-119 ºC -445 ºC 445 ºC 119 ºC


Pokračovat