Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Skupenství látek

Látky se mohou vyskytovat ve třech skupenstvích: pevném, kapalném a plynném. Existuje ještě čtvrté skupenství - plazma. Plazma vzniká za velmi vysoké teploty a tlaku např. v atmosféře hvězd.

uspořádání částic v plynu

Plynné látky mají částice daleko od sebe (mají malou hustotu částic), a mezi částicemi nejsou prakticky žádné interakce (nejsou mezi nimi téměř žádné síly). Částice plynu se mohou volně a chaoticky pohybovat prostorem. Plyn nemá stálý tvar ani objem.


uspořádání částic v kapalině

Kapalné látky mají částice blíž u sebe (mají větší hustotu částic) a částice se navzájem přitahují (působí mezi nimi přitažlivé síly). Částice v kapalině se pohybují pomaleji než částice v plynu. Kapaliny mají stálý objem, ale mohou měnit tvar podle tvaru nádoby.


uspořádání částic v pevné látkce

Pevné látky mají částice blízko u sebe (mají vysokou hustotu částic) a působí na ně jak přitažlivé tak odpudivé síly. Částice v pevných látkách se pohybují velmi málo (pouze vibrují na místě). Pevná látka má stálý tvar i objem.


Symboly jednotlivých skupenství:

Plynné a kapalné látky jsou tekutiny = látky, které mohou téci.

Pokračovat