Obsah Úvod Pozorování a pokus Látky a tělesa Vlastnosti látek Nebezpečné vlastnosti látek Změny látek

Vlastnosti látek

Každá látka má určité vlastnosti. V chemii budeme tyto vlastnosti pozorovat.

Vzhled

Jako vzhled látky označujeme nejčastěji její tvar. Zda je látka prášková, krystalická, šupinkovitá nebo třeba ve formě hoblin. Jedna a tatáž látka může mít různé vlastnosti v závislosti na vzhledu.

hliník     práškový hliník

Když vložíme železný hřebík do plamene, železo se rozžhaví, ale neshoří. Naproti tomu práškové železo hoří snadno.

Barva

Barvu látky zkoumáme pohledem. Každý člověk ale vnímá barvy jinak. Např. zelenomodrou barvu může jeden člověk vnímat jako spíše zelenou, jiný jako spíše modrou. Většina chemických látek je ale bílá nebo šedá.

síraskalice modráměď

Zápach

Důležitou vlastností látek je zápach. Některé látky zapáchají velmi silně (např. sulfan smrdí jako zkažená vejce). Jiné zápachy jsou nám příjemné, nazýváme je vůně.

Chemické látky mohou být dráždivé, leptavé nebo jedovaté. Vdechnutí takové látky může způsobit poškození zdraví.

K chemickým látkám čicháme tak, že si rukou přiženeme páry látky k nosu. Nikdy nestrkáme nos přímo nad zásobní láhev.

Pokračovat