Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Názvosloví oxidů

Jaký vzorec má oxid uhličitý?

napiš značky prvků tvořících oxid uhličitý v obráceném pořadí, tedy uhlík a kyslík C O
vyznač oxidační čísla atomů:
  • kyslík má vždy -II
  • oxidační číslo uhlíku urči z koncovky oxidu (uhl-ičitý odpovídá ox. číslu IV)
CIVO-II
vypočítej počet kyslíků (počet kyslíku označíme x), součet kladných a záporných oxidačních čísel musí být 0:
1 · IV + x · (-II) = 0
4 - 2 x = 0
x = 2
CIVOx-II
překontroluj, zda je součet ox. čísel všech atomů v molekule roven 0 CIVO2-II

Jak se jmenuje oxid, který má vzorec CaO?

vyznač oxidační čísla atomů:
  • kyslík má v oxidech vždy oxidační číslo -II
  • oxidační číslo vápníku si označíme jako x
CaxO-II
vypočítej oxidační číslo vápníku (součet všech oxidačních čísel v molekule musí být roven O):
1 · x + 1 · (-II) = 0
x - 2 = 0
x = 2
CaIIO-II
urči koncovku oxidačního čísla II-natý
vytvoř název oxiduoxid vápenatý


Pokračovat