Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Reaktivita kyslíku

schéma atomu kyslíku

Atom kyslíku není stabilní. Prohlédni si schéma atomu kyslíku. Kolik elektronů chybí atomu kyslíku, aby měl zcela zaplněnou valenční vrstvu elektronů?
0
1
2
3

Přijetím dvou elektronů od jiného atomu vznikne:
kation O+
kation O2+
anion O-
anion O2-

Tyto dva elektrony může kyslík získat např. od atomu hoříku. Při slučování kyslíku s hořčíkem, vzniká bílá látka (oxid hořečnatý), teplo a světlo.

Hoření hořčíku

Na azbestovou síťku navršíme hromádku hořčíkových hoblin. Jednu hoblinu uchopíme do kleští, zapálíme ji nad kahanem a vložíme mezi ostatní hobliny. Jakmile se hořčík rozhoří, pomocí střičky s vodou se pokusíme hořčící hočík uhasit.

Mg2+ + O2- MgO

2 Mg + O2 2 MgO

Oxidu hořečnatému se také říká "pálená magnézie". Když v tělesné výchově šplháte po tyči, obalujete si ruce bílým práškem, aby po tyči neklouzaly. Bílý prášek je právě oxid hořečnatý.

Kyslík může dva elektrony sdílet s jiným atomem (nebo atomy). Např. s jiným atomem kyslíku nebo se dvěma atomy vodíku.

molekula kyslíku     molekula vody
Pokračovat