Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Příprava kyslíku 2

Kyslík můžeme připravit v laboratoři také jiným způsobem. Například tepelným rozkladem (zahříváním) manganistanu draselného (hypermanganu).

Do zkumavky nasypeme půl lžičky manganistanu draselného. Manganistan ve zkumavce zahříváme nad plamenem. Při zahřívání začne manganistan prskat. Do zkumavky vkládáme opakovaně doutnající špejli. Když se kyslík přestane uvolňovat, ukončíme zahřívání a vzniklý produkt opatrně nasypeme do válce s vodou.

výstražný symbol pro látky oxidující

Manganistan draselný KMnO4 je fialová pevná látka. Prodává se v lékárně pod názvem hypermangan. Používá se jako desinfekční prostředek. Manganistan draselný může být také nebezpečný, protože patří mezi oxidující látky (jeho rozkladem vzniká kyslík).

Při zahřívání manganistanu uniká plynný kyslík a vzniká černý oxid manganičitý a tmavě zelený manganan draselný.

2 KMnVIIO4 K2MnVIO4 + MnIVO2 + 02

Mangan s oxidačním číslem VII je fialový. Sloučeniny, které obsahují mangan s oxidačním číslem VI jsou temně zelené. Zelená barva je vidět při vsypávání produktu zahřívání do válce. Sloučeniny manganičité (oxidační číslo IV) jsou černé. Mangan má schopnost měnit oxidační čísla (a tím i barvy), proto se mu říká prvek chameleon.

Při nasypání produktu reakce do vody probíhá tato reakce:

3 K2MnVIO4 + 2 H2O 2 KMnVIIO4 + MnIVO2 + 4 KOH

Pokračovat