Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Příprava kyslíku 1

Pozorně sleduj přípravu kyslíku v laboratoři.

Do zkumavky nalijeme peroxid vodíku. Peroxid vodíku je nestálá látka, při jejímž rozkladu vzniká kyslík. Do zkumavky vložíme doutnající špejli. Špejle se nerozhoří, protože reakce probíhá příliš pomalu a uniká málo kyslíku. Do zkumavky přidáme trošku oxidu manganičitého (burel). Opět vložíme do zkumavky doutnající špejli.

Ze zkumavky unikají bublinky bezbarvého plynu, který je bez zápachu. Vložená doutnající špejle se rozhořela ⇒ vznikající plyn podporuje hoření.

Kyslík je bezbarvý plyn, bez chuti a bez zápachu, podporuje hoření.

2 H2O2 2 H2O + O2

peroxid vodíku

Peroxid vodíku H2O2 je bezbarvá kapalina. Můžeš ho koupit v lékárně jako 3% roztok. Používá se k desinfekci ran. V laboratoři ale najdeš peroxid vodíku koncentrovaný (22%). Je to nebezpečná látka.

Peroxid vodíku se na vzduchu pomalu rozkládá na kyslík a vodu. Po použití bys ho měl(a) vždy dobře zavřít.

Abychom rozklad peroxidu urychlili, přidali jsme do zkumavky jinou sloučeninu kyslíku - černý oxid manganičitý (burel). Látky, které mění rychlost chemické reakce se obecně nazývají katalyzátory.

Pokračovat