Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Oxidy dusíku

Dusík tvoří 5 druhů oxidů. Přiřaď vzorce jednotlivých oxidů k jejich názvům.

N2O aoxid dusitý
NO boxid dusičný
N2O3 coxid dusný
NO2 doxid dusnatý
N2O5 eoxid dusičitý


Oxidy dusíku NOx

Nejvýznamnějšími oxidy dusíku jsou oxid dusnatý a oxid dusičitý. Obecně se označují NOx, kde x = 1 nebo 2.

oxidy dusíku vznikají v atmosféře vlivem elektrických výbojů

V kapitole o dusíku jsme se dozvěděli, že dusík za normálních podmínek nereaguje s jinými prvky. Pokud mu ale dodáme velkém množství energie, může se dusík slučovat s kyslíkem na oxid dusnatý. Tato reakce probíhá v atmosféře. Energii dodávají elektrické výboje (blesky). Teplota potřebná pro reakci je 3000 ºC.


Zapiš chemickou rovnicí slučování dusíku a kyslíku na oxid dusnatý! Kontrola

N2 + O2 2 NO

Oxid dusnatý je bezbarvý plyn. Ve styku se vzduchem se ihned mění (oxiduje) na oxid dusičitý.

Zapiš chemickou rovnicí slučování oxidu dusnatého s kyslíkem na oxid dusičitý! Kontrola

2 NO + O2 2 NO2

Oxid dusičitý je hnědý zapáchající plyn. Je jedovatý.

Do zkumavky nasypeme několik kousků mědi. Opatrně přilijeme 2 ml koncentrované kyseliny dusičné. Reakci zastavíme přilitím vody.

Ze zkumavky uniká hnědý zapáchající plyn.

Cu + 4 HNO3 Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Oxidy dusíku vznikají při spalování pohonných hmot v automobilech. Oxidy dusíku jsou jedovaté a poškozují zdraví. Pokud je překročen limit pro oxidy dusíku (zejména ve velkých městech), musí se omezit automobilová doprava a průmyslová výroba.

Poslechni si večer předpověď počasí. Co říkají v předpovědi počasí o oxidech dusíku?

Oxidy dusíku reagují s vodní parou ve vzduchu na kyselinu dusičnou. Kyselina potom dopadá při dešti na zemský povrch. Oxidy dusíku se významně podílí na vzniku kyselých dešťů.

Pokračovat