Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Oxid siřičitý

Hoření síry v kyslíku

Půl lžičky práškové síry zahříváme na spalovací lžičce. Po důkladném zahřátí vložíme síru do válce s kyslíkem.

Síra hoří namodralým plamenem. Vzniká jedovatý plyn - oxid siřičitý.

Zapiš hoření síry chemickou rovnicí!

Kontrola

S + O2 SO2

Oxid siřičitý je jedovatý bezbarvý plyn, který pronikavě zapáchá. Dráždí dýchací cesty a tím nutí ke kašli.

spalování uhlí se oxid siřičitý dostává do atmosféry

Uhlí obsahuje síru. Čím je uhlí méně kvalitní, tím více je v něm obsaženo síry. Při spalování uhlí se zároveň spaluje i síra. Vzniklý oxid siřičitý uniká do ovzduší.sudy se před použitím síří

Proč se síří sudy?

Předtím, než vinaři uloží víno do sudů, musí sudy zbavit mikroorganismů. Vhodí kousek zapálené síry do sudu a sud zavřou. Spálením síry vznikne oxid siřičitý, který zahubí všechny mikroorganismy, které by mohly způsobit zkažení vína.


Co jsou to mikroorganismy? Které mikroorganismy znáš z přírodopisu?

Síření se používá i ke konzervaci jiných potravin. Oxidem siřičitým se ošetřují například sušené meruňky, ananas nebo papaja. Sušené ovoce by se mělo před konzumací omýt vodou.

sušené meruňky sušený ananas sušená papaya

Jak vznikají kyselé deště?

les poškozený vlivem kyselých dešťů

Oxid siřičitý se ve vzduchu oxiduje kyslíkem na oxid sírový.

2 SO2 + O2 2 SO3

Ve vzduchu jsou přítomny vodní páry. oxid siřičitý tyto páry pohlcuje a vzniká kyselina sírová.

SO3 + H2O H2SO4

Kyselina sírová pak padá s deštěm na zem. Kyselé deště poškozují rostliny, půdu i budovy.

Pokračovat