Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

HClkyselina chlorovodíková
HIkyselina jodovodíková

Pokračovat