Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Kyselý, neutrální, zásaditý

Vodíkový (oxóniový) kation způsobuje kyselost roztoku. Čím víc je v roztoku vodíkových kationtů, tím je roztok kyselejší. Naopak anionty OH- způsobují zásaditost roztoku. Pokud je v roztoku více aniontů OH- než kationtů H3O+, je roztok zásaditý. Neutrální roztok obsahuje stejný počet H3O+ a OH- iontů.

kyselý roztokhodně H3O+ iontů
neutrální roztokstejně H3O+ a OH- iontů
zásaditý roztokhodně OH- iontů

Pokračovat