Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Vedou roztoky kyselin el. proud?

Zkouška vodivosti roztoku kyseliny

Nyní do kádinky s vodou přilijeme kyselinu chlorovodíkovou:

Žárovka svítí, to znamená, že v roztoku musí být nějaké ionty. Kyselina se nalití do vody štěpí na vodíkový kation H+ a anion kyseliny.kyselina vodíkový kation + anion kyseliny

HCl H+ + Cl-

+  

obecně: HA H+ + A-

Kyseliny jsou látky, které ve vodném prostředí odštěpují vodíkové kationty H+

Vodíkový kation H+ nemůže samostatně existovat. Ihned se spojuje s molekulou vody na oxóniový kation H3O+. Při zápisu chemických rovnice ale používáme pro jednoduchost pouze H+.

H+ + H2O H3O+
vodíkový kation + molekula vody oxóniový kation

Pokračovat