Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Co jsou to kyseliny?


Kyseliny jsou látky, které mohou odštěpit vodík.


Do Erlenmeyerovy baňky nasypeme granulky zinku. Přilijeme zředěnou kyselinu chlorovodíkovou (1:1).

Ze zkumavky unikají bublinky bezbarvého plynu. Štěknutím dokážeme, že jde o vodík.

Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2

Při reakci kyselin s neušlechtilými kovy se uvolňuje vodík.

Pokračovat