Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Jak vytvořím ze vzorce soli její název?

Jak se jmenuje sůl, která má vzorec CaCO3?

určíme, od které kyseliny je odvozen anion, nezapomeň si vyznačit oxidační čísla v kyseliněH2ICIVO3-II kyselina uhličitá
určíme aniontu (myšlenkově odštěpíme vodíky, náboj odpovídá počtu odštěpených vodíků)CO32- (uhličitan)
určíme náboj kationtu (součet nábojů v molekule musí být roven 0)Ca2+CO32-
určíme koncovku oxidačního čísla (oxidační číslo je stejné jako náboj kationtu)II - natý
určíme vzorec soliuhličitan vápenatý