Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Jak se měří kyselost a zásaditost roztoků?

K přesnějšímu určování kyselosti a zásaditosti roztoků se používá stupnice pH (čti pé-há). Tato stupnice má hodnoty od 0 do 14.

stupnice pH

Čím je hodnota pH menší, tím je roztok kyselejší. Čím je hodnota pH větší, tím je roztok zásaditější.

K měření pH většinou používáme univerzální indikátorové papírky. Prodávají se v krabičce, na které je nakreslená barevná stupnice pH. Papírek namočíme jedním koncem do roztoku. Zbarvení papírku porovnáme se stupnicí na krabičce. Vybereme barvu, která je nejvíce podobná barvě papírku a odečteme hodnotu pH.

univerzální indikátorové papírky

Univerzální indikátorové papírky jsou napuštěny směsí několika indikátorů, proto se mohou zbarvovat tolika barvami.

Měření pH pomocí univerzálních indikátorových papírků nebo tekutých indikátorů není přesné. K přesnému měření v chemických laboratořích slouží elektronické přístroje tzv. pH-metry.

Pokračovat