Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Názvosloví solí kyslíkatých kyselin

Název tvoří podstatné jméno odvozené od názvu kyseliny a přídavné jméno složené ze základu názvu prvku kationtu a zakončení jeho oxidačního čísla.

Anionty kyselin vznikají tak, že se z kyseliny odštěpí atomy vodíku. Počet odštěpených atomů odpovídá náboji iontu.

Tabulka podstatných jmen v názvech solí:

oxidaní číslokoncovka kyselinykoncovka aniontu solinázev aniontu solivzorec aniontu soli
I-ná-nanchlornanClO-
III-itá-itandusitanNO2-
IV-ičitá-ičitanuhličitanCO32-
V-ečná, -ičná-ičnan/-ečnandusičnanNO3-
VI-ová-ansíranSO42-
VII-istá-istanmanganistanMnO4-

Tabulka přídavných jmen v názvech solí:

oxidaní číslozakončení přídavného jménavzorec kationtunázev kationtu
I-nýNaI, Na+sodný
II-natýCaII, Ca2+vápenatý
III-itýAlIII, Al3+hlinitý
IV-ičitýPbIV, Pb4+olovičitý

Pokračovat