Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Názvosloví hydroxidů

Hydroxidy jsou tříprvkové sloučeniny, které obsahují hydroxidové anionty OH- vázané na kationty kovu (nebo amonný kation NH+).

Tabulka zakončení oxidačních čísel:

oxidaní číslokoncovka kyseliny
I-ný
II-natý
III-itý

Kovy v hydroxidech většinou nemají vyšší oxidační čísla.

Pokračovat