Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Kyselina uhličitá

sifonová láhev

Pohlcováním oxidu uhličitého ve vodě vzniká kyselina uhličitá.

Kyselina uhličitá H2CO3 je málo stálá bezbarvá kapalina.

minerálka sycená oxidem uhličitým

Všechny tzv. sycené nápoje (s bublinkama) obsahují velké množství oxidu uhličitého. Pokud je láhev zavřená, oxid uhličitý část oxidu uhličitého zůstává rozpuštěná jako kyselina uhličitá. V okamžiku, kdy láhev otevřeme, začne se kyselina uhličitá rozkládat zpět na vodu a oxid uhličitý (pozorujeme unikající bubliny plynu). Za delší dobu se téměř všechny kyselina rozloží (říkáme, že minerálka "zvětrala nebo vyvětrala").

Vznik a rozklad kyseliny uhličité vyjadřuje následující rovnice:

H2O + CO2 H2CO3

Kyselina uhličitá patří mezi tvz. slabé kyseliny.

Pokračovat