Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Kyselina trihydrogenfosforečná H3PO4

Vznik kyseliny trihydrogenfosforečné

Ve válci je oxid fosforečný, který vznikl spalování fosforu v kyslíku. Vzniklý oxid rozpouštíme ve vodě.

Oxid fosforečný je kyselinotvorný. Rozpouští se ve vodě za vzniku kyseliny trihydrogenfosforečné.

P2O5 + 3 H2O 2 H3PO4

Pokračovat