Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Kyselina chlorovodíková

Chlorovodík je plyn, který dráždí dýchací cesty.

molekula chlorovodíku

Chlorovodík HCl

Do kulaté baňky nalijeme asi 1 ml konc. kyseliny chlorovodíkové. Baňku uzavřeme hořákovou trubičkou a zahříváme ji nad plamenem. Při zahřívání se z kyseliny chlorovodíkové vypařuje plynný chlorovodík. Asi po půl minutě ponoříme konec hořákové trubičky do vany s vodou a methyloranží.

Plynný chlorovodík se rozpouští ve vodě, tím vzniká v baňce podtlak a dojde k nasávání vody do baňky - vodotrysk. Indikátor methyloranž se barví v kyselém prostředí červeně.

kyselina chlorovodíkovávýstražný symbol pro látky žíravé

Kyselina chlorovodíková HCl


Kyselina chlorovodíková je bezbarvá, silně žíravá kapalina.

kyselá reakce kyseliny chlorovodíkové

Pokračovat