Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Přehled názvosloví kyslíkatých kyselin

oxidační čísloobecný vzorecpoměr prvkůkoncovkapříkladnázev
IHIMIO-II1:1:1-náHClOkyselina chlorná
IIIHIMIIIO2-II1:1:2-itáHNO2kyselina dusitá
IVH2IMIVO3-II2:1:3-ičitáH2CO3kyselina uhličitá
VHIMVO3-II1:1:3-ečná, -ičnáHNO3kyselina dusičná
VIH2IMVIO4-II2:1:4-ováH2SO4kyselina sírová
VIIHIMVIIO4-II1:1:4-istáHClO4kyselina chloristá


Pokračovat