Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Jak vytvořím z názvu kyseliny vzorec?

Jaký vzorec má kyselina dusičná?

napiš značky prvků tvořících kyselinu v pořadí vodík, centrální atom (dusík), kyslíkH N O
vyznač oxidační čísla atomů:
  • vodík má vždy +I
  • kyslík má vždy -II
  • oxidační číslo dusíku urči z koncovky kyseliny (dus-ičná odpovídá ox. číslu V)
HINVO-II
vypočítej počet kyslíků (sečti kladná oxidační čísla a vyděl je ox. číslem kyslíku):
I + V = VI
VI/II = 3
H N O3
překontroluj, zda je součet ox. čísel v molekule roven 0 I + V + 3 · (-II) = 6 - 6 = 0
Pokračovat