Obsah Kyselé a zásadité pH Co jsou to kyseliny Názvosloví kyselin Nejdůležitější kyseliny Co jsou to hydroxidy Názvosloví hydroxidů Nejdůležitější zásady Soli

Názvosloví kyslíkatých kyselin

Tabulka zakončení kyselin podle oxidačního čísla centrální atomu:

oxidaní číslokoncovka kyseliny
I-ná
II-natá
III-itá
IV-ičitá
V-ičná/-ečná
VI-ová
VII-istá
VII-ičelá

Pokračovat