Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Halogeny - test

Vyber všechny správné odpovědi. U některých otázek je více správných odpovědí.

1. Halogeny jsou:
kovy
nekovy
polokovy
plyny
2. Halogeny mají:
vysokou elektronegativitu, proto tvoří snadno kationty
nízkou elektronegativitu, proto tvoří snadno kationty
vysokou elektronegativitu, proto tvoří snadno anionty
nízkou elektronegativitu, proto tvoří snadno anionty
3. Chlor je:
bezbarvá kapalina
zelený plyn
jedovatý
plyn lehčí než vzduch
4. Brom je:
červenohnědá kapalina
pevná látka kovového vzhledu
jedovatý
zelenožlutý plyn
5. Jod:
má značku J
je červenohnědá kapalina
je rozpustný v ethanolu
je pevná látka kovového vzhledu
6. NaCl je:
chlorid sodný
sůl kamenná
bílá pevná látka
rozpustný ve vodě
7. Chlorid amonný
má vzorec NaCl
je bílá pevná látka
používá se k solení vozovek v zimě
vzniká reakcí amoniaku s chlorovodíkem
8. Chlorová voda:
má vzorec HCl
má bělící účinky
vzniká rozpouštěním chloru ve vodě
je nestálá a rozkládá se
9. Fluor je:
nazelenalý plyn
je jedovatý
tvoří dvouatomové molekuly
jeho sloučeniny jsou součástí zubních past
10. Vyber nepravdivá tvrzení:
Jod je pevná látka, která sublimuje.
Páry jodu jsou zelenožluté.
Roztok jodu v ethanolu je fialový.
Jed je pevná látka kovového vzhledu.