Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Halogeny - otázky a úkoly

 1. Které prvky nazýváme halogeny? Ve které skupině periodické soustavy prvků jsou umístěny?
 2. Kontrola
  Halogeny jsou prvky VII.A skupiny periodické soustavy prvků. Patří k nim chlor, fluor, brom, jod.
 3. Kolik valenčních elektronů mají halogeny?
 4. Kontrola
  Halogeny mají 7 valenčních elektronů (jsou umístěny v VII.A skupině).
 5. Jak vznikne chloridový anion z atomu chloru?
 6. Kontrola
  Chloridový anion vznikne z atomu chloru přijetím jednoho elektronu.
  Cl + 1e- Cl -
 7. Jaké vlastnosti má chlor?
 8. Kontrola
  Chlor je zelený plyn, chararakteristického zápachu, těžší než vzduch. Je jedovatý. Je velmi reaktivní, tvoří mnoho sloučenin.
 9. Jak se chlor využívá v praxi?
 10. Kontrola
  Chlor slouží zejména k desinfekci pitné vody, výrobě kyseliny chlorovodíkové a dalších chemických sloučenin. Bělicích účinků chloru se využívá k bělení papíru a textilií.
 11. Jaké vlastnosti má brom?
 12. Kontrola
  Brom je červenohnědá kapalina, silného zápachu, snadno se vypařuje, je prudce jedovatý.
 13. Jaké vlastnosti má jod?
 14. Kontrola
  Jod je pevná látka s kovového vzhledu. Snadno sublimuje, tvoří fialové páry. Jeho ethanolický roztok je červenohnědý.
 15. Jak se může projevit nedostatek jodu v organismu?
 16. Kontrola
  Při nedostatku jodu může dojít k onemocnění štítné žlázy, tzv. struma (vole).
 17. V plaveckých bazénech je cítit charakteristický zápach. Čím je tento zápach způsoben?
 18. Kontrola
  V plaveckých bazénech je cítit chlor. Chlor se používá k desinfekci vody. Z vody pak uniká do vzduchu.
 19. V 1. světové válce se využíval chlor jako bojový plyn. Proč byl chlor účinnou zbraní?
 20. Kontrola
  1. světová válka byla válka zákopová. Chlor je plyn těžší než vzduch a drží se u země v zákopech. Dusící se vojáci museli ze zákopu vyběhnout a nepřítel je mohl snadno napadnout.
 21. Co je to sublimace? Vyjmenuj některé konkrétní látky, které sublimují.
 22. Kontrola
  Sublimace je přeměna skupenství z pevné na plynné. Sublimaci můžeme použík např. k přečištění znečištěného jodu. Sublimuje např. jod, naftalen nebo led.
 23. Proč je na kuchyňské soli napsáno jodidovaná?
 24. Kontrola
  Protože sůl obsahuje přidaný jodid draselný jako prevenci proti onemocněním štítné žlázy.
 25. Sloučeniny kterého halogenu se přidávají do zubních past? Z jakého důvodu?
 26. Kontrola
  Zubní pasty většinou obsahují sloučeniny fluoru - např. fluoridy. Flour pomáhá chránit zuby proti zubnímu kazu.
 27. Uveď alespoň dva způsoby, kterými se provádí desinfekce pitné vody.
 28. Kontrola
  Desinfekce pitné vody se provádí např. chlorem nebo ozonizací.
 29. Zapiš chemickou rovnicí reakci vodíku s chlorem za vzniku chlorovodíku.
 30. Kontrola
  H2 + Cl2 2 HCl
 31. Zapiš chemickou rovnicí spalování železa v chloru za vzniku chloridu železitého.
 32. Kontrola
  2 Fe + 3 Cl2 2 FeCl3
Pokračovat