Obsah Vodík Kyslík Halogeny Síra Dusík Fosfor Uhlík Vzácné plyny Alkalické kovy Prvky II.A skupiny Železo Hliník

Chloridy

Chloridy jsou sloučeniny chloru s jiným prvkem. Atom chloru má v chloridech oxidační číslo -I.

krystal chloridu sodného

Chlorid sodný NaCl

Chlorid sodný je bílá pevná látka, dobře rozpustná ve vodě. Je známá pod názvem kuchyňská sůl nebo také sůl kamenná.

kuchyňská sůl kuchyňská sůl

Chlorid sodný se vyskytuje v přírodě jako sůl kamenná, která se těží v solných dolech. Mořská voda obsahuje asi 2,7% solí. Když vodu odpaříme, získáme mořskou sůl.

Víš, které moře obsahuje nejvíce solí na světě?

Chlorid sodný je důležitá chemická surovina pro výrobu různých látek. Používá se v zimě k solení vozovek. V potravinařství slouží jako konzervační látka.

Chlorid amonný NH4Cl

Bílé dýmy chloridu amonného

Na jednu Petriho misku nalijeme kapku kyseliny chlorovodíkové. Na druhou Petriho misku kapku vodného roztoku amoniaku (amoniakové vody). Obě misky uzavřeme skleněnou vanou.

Vznikají bílé dýmy chloridu amonného NH4Cl. Dým není plyn ale pevná látka! Po ukončení reakce skleněnou vanu odstraníme. Můžeme vidět bílý prášek chloridu amonného, který se usadil na dně Petriho misek a na podložce.

Chlorid amonný je bílá pevná látka. Je známý pod triviálním názvem salmiak. Používá se jako náplň do suchých článků (baterie) a k čištění povrchu kovů při pájení.

Pokračovat